slid.jpeg
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Święciechowie

ul. Szkolna 15, 64-115 Święciechowa
tel. 655 330 441, tel. 65 533 04 67
e-mail: szkola@spswieciechowa.pl

slid.jpeg
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Święciechowie

ul. Szkolna 15, 64-115 Święciechowa
tel. 655 330 441, tel. 65 533 04 67
e-mail: szkola@spswieciechowa.pl

slid.jpeg
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Święciechowie

ul. Szkolna 15, 64-115 Święciechowa
tel. 655 330 441, tel. 65 533 04 67
e-mail: szkola@spswieciechowa.pl

slid.jpeg
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Święciechowie

ul. Szkolna 15, 64-115 Święciechowa
tel. 655 330 441, tel. 65 533 04 67
e-mail: szkola@spswieciechowa.pl

previous arrow
next arrow

Unknown

Drodzy Uczniowie,
wojewoda wielkopolski zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „Zwierzak naszym przyjacielem”.

Celem konkursu jest wyłonienie 13 najlepszych prac, które zostaną opublikowane w kalendarzu na 2025 rok Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Fotografie konkursowe powinny przedstawiać pejzaże obejmujące gatunki polskich zwierząt (zarówno domowych, jak i leśnych) wraz z krajobrazem przyrody w poszczególnych porach roku.
Fotografię należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 10 września.
Szczegółowy regulamin znajdziecie poniżej.
Miłej zabawy!

Regulamin Konkursu Fotograficznego

Zwierzak naszym przyjacielem”

Część A.

Wojewoda Wielkopolski zaprasza uczniów przedszkoli oraz szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa wielkopolskiego do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „Zwierzak naszym przyjacielem”.

I. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Wojewoda Wielkopolski.

II. Cel i tematyka konkursu

 1. Celem konkursu jest wyłonienie 13 najlepszych prac przedstawionych w ciekawy i oryginalny sposób – zdjęcia wykonanego przez ucznia przedszkola lub szkoły podstawowej funkcjonującej na terenie województwa wielkopolskiego ukazującego i popularyzującego walory architektury, piękna przyrody – zwierząt wraz z krajobrazem w różnych porach roku.

 2. Wyłonione prace – fotograficzne zostaną opublikowane w kalendarzu na 2025 rok Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

 3. Fotografie konkursowe powinny przedstawiać pejzaże obejmujące gatunki polskich zwierząt ( zwierzęta – rozumie się zwierzęta domowe ale i również zwierzynę leśną) wraz z krajobrazem przyrody w poszczególnych porach roku.

III. Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów przedszkoli oraz szkół podstawowych kształcących na terenie województw wielkopolskiego.

 2. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie oświadczenia zawartego w części B Regulaminu.

 3. Każda placówka przedszkole lub szkoła, zbiorczo już po przeprowadzonych wewnętrznych eliminacjach szkolnych przesyła łącznie 13 prac po 3 prace z każdej kategorii (przez kategorię pracy konkursowej rozumie się – prace wykonane w poszczególnych porach roku) oraz jedną pracę wyróżnioną, zdjęcia o wielkości 300 DPI (wykonane w poziomie o minimalnej szerokości 3484 pikseli i wysokości 2480 pikseli). Wyłonienia prac konkursowych w poszczególnych kategoriach oraz oceny prac składanych w placówkach dokonuje Jury powołane przez Dyrektora Szkoły.

 1. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w Regulaminie. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, że nadesłane prace nie naruszają praw autorskich osób trzecich, a ich treść nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.

 2. Praca przesłana na konkurs musi być własnego autorstwa. Praca z chwilą przesłania na podstawie oświadczeń uczestników konkursu o przeniesieniu autorskich praw majątkowych według wzoru zawartego w części B Regulaminu przechodzą na własność Organizatora.

 3. Fotografię należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przekazać osobiście do Posterunku Państwowej Straży Łowieckiej w Koninie ul. Aleje 1 maja 7. W treści zgłoszenia musi znaleźć się opis nadesłanych prac, dane autora (imię i nazwisko, wiek, nazwa placówki), kontakt (numer telefonu do placówki lub opiekuna prawnego) oraz co bardzo ważne !!! NAZWA WŁAŚCIWA GATUNKU ZWIERZĘCIA.

 4. Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest st. strażnik Milena Stemplewska -Zawierucha PSŁ w Koninie - tel. 661 959 851

 5. Termin nadsyłania zdjęć: od 3 czerwca do 30 września 2024 r.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej lub niespełniających innych wymagań określonych w Regulaminie. Kwalifikacji zdjęć dokonuje Jury konkursu.

 8. Wyboru najlepszych 13 zdjęć dokona Jury powołane z grona pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

 9. Informacja o wynikach konkursu i autorach trzynastu najlepszych zdjęciach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Państwowej Straży Łowieckiej. Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.Część B.

ZGODA I OŚWIADCZENIE

Ja,…………………………………………………………….. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka/moich dzieci:

 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

( imię i nazwisko, wiek, nazwa szkoły),

 1. ..…………………………………………………………………………………………………………………………….

( imię i nazwisko, wiek, nazwa szkoły),

w celach uczestnictwa w konkursie „Zwierzak naszym przyjacielem” i związanymi z nim działaniami promocyjnymi, organizowanym przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Zostałem/łam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, oraz że przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnej chwili.

Zapoznałem/zapoznałam się z Informacją o prywatności dotyczącą przetwarzania moich danych /na odwrocie/.

czytelny podpis

w przypadku dzieci podpis rodzica, opiekuna prawnego

Jednocześnie oświadczam, że z chwilą przesłania Organizatorowi prac - zdjęć z konkursu „Zwierzak naszym przyjacielem” przechodzą one na własność Organizatora bez wynagrodzenia oraz, że w ramach przeniesienia autorskich praw majątkowych do prac konkursowych wyrażam zgodę na:

- wystawienie pracy konkursowych w dowolnym terminie oraz miejscu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu,

- bezpłatną reprodukcję, zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie prac konkursowych w materiałach promocyjnych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w postaci kalendarza na 2022 rok.

czytelny podpis

w przypadku dzieci podpis rodzica, opiekuna prawnegoPromujemy / Partnerzy

 • Malypl
 • Malypl
 • Malypl
 • Dziecko w sieci
 • Malypl

Szkoła Podstawowa  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Święciechowie
ul. Szkolna 15, 64-115 Święciechowa
tel. 655 330 441
tel. 65 533 04 67
e-mail: szkola@spswieciechowa.pl

Informacje o plikach cookie

Ten serwis korzysta z plików cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. 
w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Szczegółowe informacje w Polityce ochrony prywatności w zakładce o szkole.